dijous, 5 d’abril de 2012

NUCLIS TEMÀTICS

NUCLIS TEMÀTICS

1. CRISIS DE L’ANTIC RÈGIM:
 • Els problemes econòmics i socials de l’Antic Règim.
 • Les contradiccions de la monarquia absoluta. La crítica dels il·lustrats i l’impacte de la Revolució Francesa. Les corts de Cadis i la Constitució de 1812.
 • Revolució liberal i la reacció absolutista. El regnat de Ferran VII. L’emancipació de l’Amèrica espanyola

2. CONSTRUCCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L’ESTAT LIBERAL
­        2.1. El procés de construcció de l’estat liberal:
 • El funcionament del sistema. Corona, parlament i partits polítics durant el regnat d’Isabel II.
 • El nou paper de l’educació, l’exèrcit i l’Església.
 • Els límits dels canvis. El carlisme i les opcions democràtiques.
 • La crisi del moderantisme i l’experiència del Sexenni democràtic.
­        2.2. L’Espanya de la Restauració:
 • Els fonaments, el funcionament i les contradiccions del sistema polític. La crisi de l’estat.
 • Els nacionalismes i el problema de l’ordenació territorial de l’estat.
 • El progressiu protagonisme dels militars. Espanya davant de la remodelació colonial: la crisi del 98.

3. TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I CANVIS SOCIALS EN EL S. XIX I 1/3 DEL S. XX
­        3.1. Transformacions econòmiques.
 • Procés de desamortització i canvis agraris.
 • Las peculiaritats de la incorporació d’Espanya a la revolució industrial.
 • Modernització de les infraestructures: el ferrocarril.
­        3.2. Transformacions socials i culturals.
 • Evolució demogràfica.
 • De la societat estamental a la societat de classes.
 • La formació de la classe obrera.
 • Génesis i desenrotllament del moviment obrer a Espanya.
 • Canvi en les mentalitats.

4. CRISI DE L’ESTAT LIBERAL, LA SEGONA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL
­        4.1. Regeneracionisme i revisionisme polític:
 • Intents de modernització del sistema de la Restauració.
 • El problema del Marroc.
 • La Dictadura de Primo de Rivera, intent de solució autoritària a la crisi de l’estat liberal. El desenrotllament de l’oposició al règim i l’afonament de la Monarquia.
­        4.2. La Segona República:
 • La Segona República, intent de solució democràtica. L’articulació d’un nou sistema polític. La Constitució de 1931.
 • Condicionaments, conflictes i etapes de la República. Èxits i decepcions.
 • La cultura espanyola des dels inicis de l’Edat de Plata fins a 1936.
­        4.3. La Guerra Civil:
 • Sublevació militar i Guerra Civil. Dimensió interna i internacional del conflicte. Evolució de les dos zones. Conseqüències de la guerra.

5. LA DICTADURA FRANQUISTA
­        El franquisme:
 • Immovilisme i adaptació política del règim franquista. Aïllament i alineació internacional.
 • Autarquía i acumulació. Creixement i desequilibris econòmics, canvis i desigualtats socials.
 • Elements de canvi en l’etapa final del franquisme. L’oposició democràtica.

6. L’ESPANYA ACTUAL
­        El procés de transició a la democràcia:
 • La transició política. La Constitució de l978 i el desplegament legislatiu. La formació d’un sistema de partits. L’Estat de les Autonomies. L’estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana
 • Els governs democràtics. Canvis socials, econòmics i culturals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada